Home Dokumentacje Efektywne programowanie w AWK - Podręcznik użytkownika GNU awk - Indeks
20 | 01 | 2020
Efektywne programowanie w AWK - Podręcznik użytkownika GNU awk - Indeks Drukuj

Przejdź do pierwszej, poprzedniej, następnej, ostatniej sekcji, spisu treści.

 


 

Indeks

Skocz do: a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - ł - m - n - o - p - r - s - ś - t - u - v - w - y - z

 

a

 • Aho, Alfred
 • akcja, definicja
 • akcja, domyślna
 • akcja, nawiasy klamrowe
 • akcja, oddzielanie instrukcji
 • akcja, pusta
 • akronim
 • alarm.awk
 • amiga
 • and operator
 • anonimowe ftp
 • anonymous ftp
 • apostrofy, dlaczego potrzebne
 • ARGC
 • ARGIND, ARGIND
 • argumenty, przetwarzanie
 • argumenty, wiersz poleceń
 • argumenty w wywołaniu funkcji
 • ARGV, ARGV
 • arytmetyczne, operatory
 • ASCII
 • asercje
 • asocjacyjne, tablice
 • assert
 • assert, wersja C
 • --assign opcja
 • atan2
 • atari
 • automatyczna inicjalizacja
 • awk język, wersja POSIX, awk język, wersja POSIX, awk język, wersja POSIX, awk język, wersja POSIX, awk język, wersja POSIX
 • awk język, wersja V.4, awk język, wersja V.4, awk język, wersja V.4
 • AWKPATH, zmienna środowiska
 • awksed
 • b

 • `BBS-list', plik
 • beginfile
 • BEGIN, wzorzec specjalny
 • bez gwarancji
 • bezpośrednie wejście
 • błędy, częste, błędy, częste, błędy, częste, błędy, częste
 • błędy, znane w gawk
 • boole'owskie operatory
 • boole'owskie wyrażenie
 • \B operator regexp
 • break instrukcja
 • break, poza pętlami
 • Brennan, Michael, Brennan, Michael, Brennan, Michael, Brennan, Michael
 • bufor, operatory dopasowania
 • buforowanie, interaktywne a nieinteraktywne
 • buforowanie, nieinteraktywne a interaktywne
 • buforowanie wyjścia
 • bufory, opróżnianie, bufory, opróżnianie
 • c

 • cechy, dodawanie
 • cechy historyczne, cechy historyczne, cechy historyczne, cechy historyczne, cechy historyczne
 • chr
 • ciało pętli
 • ciemny kąt, ciemny kąt, ciemny kąt, ciemny kąt, ciemny kąt, ciemny kąt, ciemny kąt, ciemny kąt, ciemny kąt, ciemny kąt, ciemny kąt, ciemny kąt, ciemny kąt, ciemny kąt, ciemny kąt, ciemny kąt, ciemny kąt, ciemny kąt, ciemny kąt, ciemny kąt, ciemny kąt, ciemny kąt, ciemny kąt, ciemny kąt, ciemny kąt, ciemny kąt
 • c.k., zobacz "ciemny kąt"
 • close, close
 • --compat opcja
 • comp.lang.awk
 • continue instrukcja
 • continue, poza pętlami
 • CONVFMT, CONVFMT, CONVFMT
 • --copyleft opcja
 • --copyright opcja
 • cos
 • csh, kontynuacja odwrotnym ukośnikiem, csh, kontynuacja odwrotnym ukośnikiem
 • custom.h, plik konfiguracyjny
 • cut.awk
 • cut, narzędzie
 • cytowanie, powłoka, cytowanie, powłoka
 • czas
 • częste pomyłki, częste pomyłki, częste pomyłki, częste pomyłki
 • czytanie plików
 • d

 • daty, konwersja na znaczniki czasu
 • definiowanie funkcji
 • Deifik, Scott, Deifik, Scott
 • dekrementacja, operatory
 • delete instrukcja
 • deskryptory plików
 • `/dev/fd'
 • `/dev/pgrpid'
 • `/dev/pid'
 • `/dev/ppid'
 • `/dev/stderr'
 • `/dev/stdin'
 • `/dev/stdout'
 • `/dev/user', `/dev/user'
 • dimyślny wzorzec
 • długie opcje
 • dodawanie
 • dodawanie nowych możliwości
 • dokumentowanie programów awk, dokumentowanie programów awk
 • domyślna akcja
 • dopasowanie, lewe najdłuższe, dopasowanie, lewe najdłuższe
 • dopasowanie zakresu wierszy
 • dopełniająca lista znaków
 • drukowanie
 • dupword.awk
 • dynamiczne wyrażenia regularne
 • dzielenie
 • e

 • EBCDIC
 • edytor strumieniowy
 • edytor strumieniowy, prosty
 • egrep, egrep
 • egrep.awk
 • egrep, narzędzie
 • element tablicy
 • elementy porządkowania
 • elementy, przypisanie
 • elementy sortowania
 • empty string
 • endfile
 • endgrent
 • endpwent
 • END, wzorzec specjalny
 • ENVIRON
 • ERRNO, ERRNO, ERRNO
 • exit instrukcja
 • exp
 • extract.awk
 • f

 • fflush
 • --field-separator opcja
 • FIELDWIDTHS
 • FILENAME, FILENAME, FILENAME
 • FILENAME, ustawiane przez getline
 • --file opcja
 • Fish, Fred
 • FNR, FNR
 • -F opcja, -F opcja
 • -f opcja, -f opcja
 • for instrukcja
 • formatowane wyjście
 • format, wyjście numeryczne
 • for (x in ...)
 • FreeBSD
 • Free Software Foundation, Free Software Foundation, Free Software Foundation
 • Friedl, Jeffrey
 • FS, FS
 • ftp, anonimowe, ftp, anonimowe
 • funkcja rekurencyjna
 • funkcja, wywołanie
 • funkcja, wywoływanie
 • funkcje, definicja
 • funkcje, definiowane przez użytkownika
 • funkcje, niezdefiniowane
 • funkcje wbudowane
 • g

 • gawk, styl kodowania
 • gensub
 • getgrent
 • getgrent, wersja C
 • getgrgid
 • getgrnam
 • getgruser
 • getline
 • getline, nadawanie wartości FILENAME
 • getline, zwracane wartości
 • getopt
 • getopt, wersja C
 • getpwent
 • getpwent, wersja C
 • getpwnam
 • getpwuid
 • gettimeofday
 • GNU, Projekt
 • granice słów, dopasowywanie
 • grcat.c
 • grcat, program
 • _gr_init
 • gsub
 • gsub, jej trzeci argument
 • h

 • Hankerson, Darrel, Hankerson, Darrel
 • --help opcja
 • historia awk
 • histsort.awk
 • Hughes, Phil
 • i

 • id.awk
 • id, narzędzie
 • if-else instrukcja
 • igawk.sh
 • IGNORECASE, IGNORECASE, IGNORECASE
 • IGNORECASE a indeksy tablic
 • ignorowanie wielkości liter
 • iloraz
 • implementacje, ograniczenia
 • indeksy tablic
 • indeksy tablic a IGNORECASE
 • indeksy tablicy, niezainicjowane zmienne
 • index
 • informacje o grupach
 • informacje o koncie, informacje o koncie
 • informacje o procesie
 • informacje o użytkowniku
 • inicjalizacja, automatyczna
 • inicjalizacja i porządki dla każdego pliku
 • inkrementacja, operator
 • in operator
 • instalacja, amiga
 • instalacja, atari
 • instalacja, MS-DOS i OS/2
 • instalacja, Unix
 • instalacja, vms
 • instrukcja printf, składnia
 • instrukcja sterująca
 • instrukcja złożona
 • int
 • interakcja, awk i innych programów
 • interaktywne buforowanie a nieinteraktywne
 • `inventory-shipped', plik
 • I/O z BEGIN i END
 • ISO 8601
 • ISO 8859-1, ISO 8859-1
 • ISO Latin-1, ISO Latin-1
 • j

 • Jaegermann, Michal, Jaegermann, Michal
 • jak działa awk
 • jednolinijkowce
 • język, awk
 • język awk, wersja POSIX, język awk, wersja POSIX, język awk, wersja POSIX, język awk, wersja POSIX, język awk, wersja POSIX, język awk, wersja POSIX, język awk, wersja POSIX, język awk, wersja POSIX, język awk, wersja POSIX, język awk, wersja POSIX, język awk, wersja POSIX, język awk, wersja POSIX, język awk, wersja POSIX, język awk, wersja POSIX
 • język awk, wersja V.4
 • język, proceduralny
 • język, sterowany danymi
 • join
 • k

 • kasowanie elementów tablicy
 • katalog wyszukiwania
 • Kernighan, Brian, Kernighan, Brian, Kernighan, Brian, Kernighan, Brian, Kernighan, Brian
 • kiedy stosować awk
 • klasy równoważności
 • klasy znaków
 • kodowanie, styl stosowany w gawk
 • kodowanie znaków
 • kolejność obliczeń
 • # (komentarz)
 • komentarze
 • komentarze a kontynuacja odwrotnym ukośnikiem
 • konfigurowanie gawk
 • konkatenacja
 • kontrola typów zmiennych
 • kontynuacja linii, kontynuacja linii, kontynuacja linii, kontynuacja linii
 • kontynuacja odwrotnym ukośnikiem, kontynuacja odwrotnym ukośnikiem
 • kontynuacja odwrotnym ukośnikiem a komentarze
 • kontynuacja odwrotnym ukośnikiem w csh, kontynuacja odwrotnym ukośnikiem w csh
 • konwersja dat na znaczniki czasu
 • konwersja łańcuchów i liczb
 • konwersja typów
 • konwersja wielkości liter
 • konwersje, podczas indeksowania
 • kotwice w wyrażeniach regularnych
 • książka, używanie niniejszej
 • kwestie przestrzeni nazw w awk
 • l

 • labels.awk
 • length
 • lewe najdłuższe dopasowanie, lewe najdłuższe dopasowanie
 • liczba pól, NF
 • liczba rekordów, NR, FNR
 • liczbowe wartości znaków
 • liczby losowe, ziarno
 • liczby, użyte jako indeksy
 • linia, kontynuacja
 • linia, łamanie
 • linii kontynuacja
 • --lint-old opcja
 • --lint opcja
 • Linux, Linux
 • lista znaków
 • lista znaków, dopełnienie
 • locale, definicja
 • log
 • logiczna prawda
 • logiczne operatory
 • logiczne wyrażenie
 • logiczny fałsz
 • lwartość
 • ł

 • łamanie linii
 • łańcuch formatu
 • łańcuch liczbowy
 • łańcuch pusty, łańcuch pusty, łańcuch pusty
 • łańcuch pusty, jako indeks tablicy
 • łańcuchy, operatory
 • łańcuchy, operatory dopasowania
 • łańcuchy, stałe
 • łańcuch zerowy, łańcuch zerowy, łańcuch zerowy
 • łączenie łańcuchów
 • m

 • match
 • mawk
 • metaznaki
 • metaznaki wyrażeń regularnych
 • mktime
 • mnożenie
 • modyfikatory (w specyfikatorach formatu)
 • możliwości, dodawanie
 • n

 • narzędzie cut
 • narzędzie egrep
 • narzędzie id
 • narzędzie sed, narzędzie sed, narzędzie sed
 • narzędzie split
 • narzędzie tee
 • narzędzie uniq
 • narzędzie wc
 • nawiasy klamrowe
 • nazwy, użycie
 • NetBSD
 • nextfile funkcja
 • next file instrukcja
 • nextfile instrukcja
 • next instrukcja
 • next, wewnątrz funkcji definiowanych przez użytkownika
 • NF, NF
 • nieaprobowane cechy
 • nieaprobowane opcje
 • nieinteraktywne buforowanie a interaktywne
 • nieudokumentowane cechy
 • niezainicjowane zmienne, jako indeksy tablicy
 • niezalecane cechy
 • niezalecane opcje
 • niezależne programy
 • niezdefiniowane funkcje
 • notacja sekwencji specjalnych
 • not operator
 • nowa linia
 • nowy awk
 • nowy awk a stary awk
 • NR, NR
 • numeryczne wartości znaków
 • numeryczny format wyjścia
 • o

 • obliczane wyrażenia regularne
 • obliczenia, kolejność
 • odczyt plików
 • odczyt plików, polecenie getline
 • odczyt plików, rekordy wielowierszowe
 • odejmowanie
 • odwołanie do tablicy
 • odwoływanie się do pól
 • OFMT, OFMT, OFMT
 • OFS, OFS
 • ograniczenia, ograniczenia
 • ograniczenia implementacji
 • opcje, długie
 • opcje, wiersz poleceń
 • operacje, logiczne
 • ! operator
 • !~ operator, !~ operator, !~ operator, !~ operator, !~ operator
 • != operator
 • ~ operator, ~ operator, ~ operator, ~ operator, ~ operator
 • && operator
 • < operator
 • <= operator
 • == operator
 • > operator
 • >= operator
 • || operator
 • $ (operator pola)
 • \` operator regexp
 • \' operator regexp
 • \< operator regexp
 • \> operator regexp
 • operatory arytmetyczne
 • operatory, boolowskie
 • operatory dekrementacji
 • operatory dopasowania bufora
 • operatory dopasowania/niedopasowania wyrażeń regularnych
 • operatory, dopasowanie łańcuchów
 • operatory, dopasowanie regexp
 • operatory, inkrementacja
 • operatory, logiczne
 • operatory łańcuchowe
 • operatory, priorytet
 • operatory przypisania
 • operatory regexp, specyficzne dla GNU
 • operatory relacji, operatory relacji
 • operatory skrócone
 • operatory wyrażeń regularnych
 • operatory wyrażeń regularnych, priorytet
 • opróżnianie buforów, opróżnianie buforów
 • opróżnianie wyjścia
 • ord
 • or operator
 • ORS, ORS
 • p

 • PERL
 • pętla
 • pętle, wychodzenie z
 • plik `BBS-list'
 • plik grup
 • plik haseł
 • pliki, deskryptory
 • plik `inventory-shipped'
 • pliki wejściowe, pomijanie
 • plik konfiguracyjny custom.h
 • plik programu awk
 • plik wejściowy, przykład
 • podstawowa funkcja awk
 • pojedyncze cudzysłowy, dlaczego potrzebne
 • pola
 • pola jednoznakowe
 • pola, oddzielanie
 • pola, operator pola, $
 • pola, zmiana zawartości
 • pomijanie plików wejściowych
 • pomijanie wierszy między znacznikami
 • pomyłki, częste, pomyłki, częste, pomyłki, częste, pomyłki, częste
 • porównania, łańcuch a wyrażenie regularne
 • porównanie łańcuchowe a porównanie wyrażeń regularnych
 • porównanie wyrażeń regularnych a porównanie łańcuchowe
 • porting gawk
 • porządkowania, elementy
 • porządkowania symbole
 • POSIX awk, POSIX awk, POSIX awk, POSIX awk, POSIX awk, POSIX awk, POSIX awk, POSIX awk, POSIX awk, POSIX awk, POSIX awk, POSIX awk, POSIX awk, POSIX awk, POSIX awk, POSIX awk, POSIX awk, POSIX awk, POSIX awk
 • POSIXLY_CORRECT, zmienna środowiska
 • --posix opcja
 • POSIX, tryb
 • potęgowanie
 • potoki dla wyjścia
 • potok wejściowy
 • powłoka, cytowanie, powłoka, cytowanie
 • powłoka, skrypty
 • pozyskiwanie gawk
 • printf instrukcja, składnia
 • printf, modyfikatory
 • printf, znaki sterujące formatem
 • print, instrukcja
 • priorytet operatorów
 • priorytet, operatory wyrażeń regularnych
 • proceduralne, języki
 • proces, informacje
 • program, awk
 • program, definicja, program, definicja
 • program, niezależny
 • programowanie AI, za pomocą gawk
 • program pwcat
 • program, samodzielny
 • program, w pliku
 • programy, dokumentowanie, programy, dokumentowanie
 • Projekt GNU
 • prosty edytor strumieniowy
 • przebiegi, wielokrotne
 • przeglądanie tablicy
 • przekierowanie wejścia
 • przekierowanie wyjścia
 • przenośność, przenośność, przenośność, przenośność, przenośność, przenośność, przenośność, przenośność
 • przesłanianie zmiennych
 • przestarzałe cechy
 • przestarzałe opcje
 • przestrzenie nazw
 • przetwarzanie argumentów
 • przetwarzanie znaków specjalnych, sub i in.
 • przykład pliku wejściowego
 • przypisania do pól
 • przypisanie do elementu
 • przypisanie do tablicy
 • przypisanie, operatory
 • pusta akcja
 • pusty program
 • pusty wzorzec
 • pwcat.c
 • pwcat, program
 • _pw_init
 • r

 • Rakitzis, Byron
 • rand
 • Rankin, Pat, Rankin, Pat, Rankin, Pat
 • regexp
 • regexp, dynamiczne
 • regexp, operatory dopasowania
 • regexp, operatory dopasowania/niepasowania
 • regexp, wpływ opcji wiersza poleceń
 • regularne, wyrażenie
 • reguła, definicja, reguła, definicja
 • rekord, definicja
 • rekordy, rekordy wielowierszowe
 • rekordy, separator RS
 • rekordy wielowierszowe
 • rekurencyjna funkcja
 • relacje, operatory, relacje, operatory
 • reszta z dzielenia
 • return instrukcja
 • RFC-1036
 • RFC-822
 • RLENGTH, RLENGTH
 • Robbins, Miriam
 • Rommel, Kai Uwe, Rommel, Kai Uwe
 • round
 • równoważność, klasy
 • różnica między gawk a awk
 • różnice między gawk a awk, różnice między gawk a awk, różnice między gawk a awk, różnice między gawk a awk, różnice między gawk a awk, różnice między gawk a awk, różnice między gawk a awk, różnice między gawk a awk, różnice między gawk a awk, różnice między gawk a awk, różnice między gawk a awk, różnice między gawk a awk, różnice między gawk a awk, różnice między gawk a awk, różnice między gawk a awk, różnice między gawk a awk, różnice między gawk a awk, różnice między gawk a awk, różnice między gawk a awk, różnice między gawk a awk, różnice między gawk a awk
 • RS, RS
 • RSTART, RSTART
 • RT, RT, RT
 • rwartość
 • rzadkie, tablice
 • s

 • samodzielne programy
 • sed, narzędzie, sed, narzędzie, sed, narzędzie
 • sekwencje specjalne, notacja
 • separator pól, FS
 • separator pól, w wierszu poleceń
 • separator pól, wybór
 • separator pól wyjściowych, OFS
 • separator rekordów, RS
 • separator rekordów wyjściowych, ORS
 • sformatowane wyjście
 • sformatowane znaczniki czasu
 • sin
 • skrypt, definicja
 • skrypty powłoki
 • #! (skrypty wykonywalne)
 • skrypty wykonywalne
 • skutek uboczny
 • słowo, definicja w wyrażeniu regularnym
 • sortowania, elementy
 • --source opcja
 • specyfikator formatu
 • specyfikator formatu wyjściowego, OFMT
 • split
 • split.awk
 • split, narzędzie
 • sprawdzanie pól
 • sprintf
 • sqrt
 • srand
 • Stallman, Richard, Stallman, Richard
 • stała numeryczna
 • stała regexp
 • stałe łańcuchowe
 • stałe regexp, różnica między ukośnikami a cudzysłowami
 • stałe, typy
 • standardowe wejście, standardowe wejście, standardowe wejście
 • standardowe wyjście
 • standardowe wyjście błędów
 • standardowe wyjście diagnostyczne
 • stary awk
 • stary awk a nowy awk
 • sterowane danymi, języki
 • strftime
 • styl kodowania stosowany w gawk
 • sub
 • sub, jej trzeci argument
 • SUBSEP, SUBSEP
 • substr
 • symbole porządkowania
 • system
 • systime
 • sztuczna inteligencja, za pomocą gawk
 • ś

 • ścieżka wyszukiwania
 • ścieżka wyszukiwania, dla plików źródłowych
 • t

 • tablice
 • tablice asocjacyjne
 • tablice, definicja
 • tablice, indeksy a IGNORECASE
 • tablice, indeksy wielowymiarowe
 • tablice, istnienie elementów
 • tablice, niezainicjowane zmienne jako indeksy
 • tablice, odwołanie do
 • tablice, operator in
 • tablice, przypisanie
 • tablice rzadkie
 • tablice, specjalna instrukcja for
 • tablice, usuwanie całej zawartości
 • tablice, usuwanie elementu
 • Tcl
 • tee.awk
 • tee, narzędzie
 • terminator, rekordu
 • timestamp, konwersja na datę
 • timestamps
 • _tm_addup
 • _tm_isleap
 • tolower
 • toupper
 • --traditional opcja
 • translate.awk
 • Trueman, David
 • tryb POSIX
 • tryb zgodności, tryb zgodności
 • typy zmiennych, typy zmiennych
 • u

 • uniq.awk
 • uniq, narzędzie
 • uruchamianie długich programów
 • uruchamianie programów awk
 • --usage opcja
 • ustawienia narodowe, definicja
 • usuwanie całych tablic
 • usuwanie elementów tablicy
 • uzwględnianie wielkości liter
 • użycie komentarzy
 • używanie niniejszej książki
 • v

 • --version opcja
 • -v opcja
 • w

 • Wall, Larry
 • wartości prawdziwe
 • wartości znaków jako liczby
 • wartość numeryczna
 • wc.awk
 • wc, narzędzie
 • Weinberger, Peter
 • wejście
 • wejście, bezpośrednie
 • wejście, polecenie getline
 • wejście, potok
 • wejście, przekierowanie
 • wejście, rekordy wielowierszowe
 • wejście, standardowe
 • wejście/wyjście z BEGIN i END
 • while instrukcja
 • wiele instrukcji w jednym wierszu
 • wielkość liter
 • wielkość liter, konwersja
 • wielokrotne przebiegi po danych
 • wielowymiarowe indeksy
 • wiersz poleceń
 • wiersz poleceń, formaty
 • wiersz poleceń, nadawanie wartości FS
 • -W opcja
 • \w operator regexp
 • \W operator regexp
 • wordfreq.sh
 • wyjście
 • wyjście, buforowanie
 • wyjście, opróżnianie
 • wyjście, potokowanie
 • wyjście, przekierowanie
 • wyjście, sformatowane
 • wykonywalne, skrypty
 • wyniki
 • wypisywanie
 • wyrażenia, dopasowywanie
 • wyrażenia porównania
 • wyrażenia, porównywanie
 • wyrażenia przedziałowe
 • wyrażenia regularne, dynamiczne
 • wyrażenia regularne jako separatory pól
 • wyrażenia regularne jako separatory rekordów
 • wyrażenia regularne jako wzorce
 • wyrażenia regularne, kotwice
 • wyrażenia regularne, obliczane
 • wyrażenia regularne, wpływ opcji wiersza poleceń
 • wyrażenie
 • wyrażenie logiczne
 • wyrażenie, przypisanie
 • wyrażenie regularne
 • wyrażenie regularne jako wyrażenie
 • wyrażenie regularne stałe
 • wyrażenie warunkowe
 • wyszukiwanie, ścieżka
 • wywołanie funkcji
 • wywołanie gawk
 • wywołanie przez odwołanie, wywołanie przez odwołanie
 • wywołanie przez wartość, wywołanie przez wartość
 • wywoływanie funkcji
 • wzorce, typy
 • wzorzec, BEGIN
 • wzorzec, definicja
 • wzorzec, domyślny
 • wzorzec, END
 • wzorzec pusty
 • wzorzec, wyrażenia regularne
 • wzorzec, zakresu
 • y

 • \y operator regexp
 • z

 • zakończenie, rekordu
 • zakończenie rekordu, RT
 • zakres, wzorzec
 • zamykanie plików wejściowych i potoków
 • zamykanie plików wyjściowych i potoków
 • zaokrąglanie
 • zastosowania awk, zastosowania awk
 • zdobywanie gawk
 • zestawy znaków
 • zgodności, tryb
 • zgodność, tryb
 • ziarno dla liczb losowych
 • złożona, instrukcja
 • zmiana separatora rekordów
 • zmiana zawartości pola
 • zmienna środowiska, AWKPATH
 • zmienna środowiska, POSIXLY_CORRECT
 • zmienne, definiowane przez użytkownika
 • zmienne, przesłanianie
 • zmienne wbudowane
 • zmienne wbudowane, modyfikowalne przez użytkownika
 • zmienne wbudowane, niosące informacje
 • znaczniki czasu, konwersja na daty
 • znaczniki czasu, sformatowane
 • znacznik parzystości
 • znaki, kodowanie
 • znaki, zestawy
 • znaków klasy
 • znane błędy
 •  

   


  Przejdź do pierwszej, poprzedniej, następnej, ostatniej sekcji, spisu treści.

   
  Linki sponsorowane

  W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych ZUI "ELPRO" stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

  Akceptuję pliki cookies z tej witryny.