Home Dokumentacje GNU tar: an archiver tool - manual - H. Index of Command Line Options
20 | 02 | 2020
GNU tar: an archiver tool - manual - H. Index of Command Line Options Drukuj

[ < ] [ > ] [ << ] [ Up ] [ >> ] [Top] [Contents] [Index] [ ? ]

H. Index of Command Line Options

This appendix contains an index of all GNU tar long command line options. The options are listed without the preceding double-dash. For a cross-reference of short command line options, see Short Options Cross Reference.

Jump to: A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X
Index Entry Section

A
absolute-names 6.10.2 Absolute File Names
absolute-names, summary 3.4.2 tar Options
add-file 6.3 Reading Names from a File
after-date 6.8 Operating Only on New Files
after-date, summary 3.4.2 tar Options
anchored Controlling Pattern-Matching
anchored, summary 3.4.2 tar Options
append 4.2.2 How to Add Files to Existing Archives: ‘--append
append 4.2.2.1 Appending Files to an Archive
append, summary 3.4.1 Operations
atime-preserve 8.2 Handling File Attributes
atime-preserve, summary 3.4.2 tar Options
auto-compress 8.1.1 Creating and Reading Compressed Archives
auto-compress, summary 3.4.2 tar Options

B
backup 4.5 Backup options
backup, summary 3.4.2 tar Options
block-number 3.7 Checking tar progress
block-number, summary 3.4.2 tar Options
blocking-factor 9.4.2 The Blocking Factor of an Archive
blocking-factor, summary 3.4.2 tar Options
bzip2, summary 3.4.2 tar Options

C
catenate 4.2.4 Combining Archives with ‘--concatenate
catenate, summary 3.4.1 Operations
check-device, described 5.2 Using tar to Perform Incremental Dumps
check-device, summary 3.4.2 tar Options
check-links, described 8.3.3 Hard Links
check-links, summary 3.4.2 tar Options
checkpoint 3.8 Checkpoints
checkpoint, defined 3.8 Checkpoints
checkpoint, summary 3.4.2 tar Options
checkpoint-action 3.8 Checkpoints
checkpoint-action, defined 3.8 Checkpoints
checkpoint-action, summary 3.4.2 tar Options
compare 4.2.6 Comparing Archive Members with the File System
compare, summary 3.4.1 Operations
compress 8.1.1 Creating and Reading Compressed Archives
compress, summary 3.4.2 tar Options
concatenate 4.2.4 Combining Archives with ‘--concatenate
concatenate, summary 3.4.1 Operations
confirmation, summary 3.4.2 tar Options
create, additional options 4.3 Options Used by ‘--create
create, complementary notes 4.1 Basic GNU tar Operations
create, introduced 2.6.2 Creating the Archive
create, summary 3.4.1 Operations
create, using with ‘--verbose 2.6.3 Running ‘--create’ with ‘--verbose
create, using with ‘--verify 9.8 Verifying Data as It is Stored

D
delay-directory-restore Directory Modification Times and Permissions
delay-directory-restore, summary 3.4.2 tar Options
delete 4.2.5 Removing Archive Members Using ‘--delete
delete, summary 3.4.1 Operations
delete, using before --append 4.2.2 How to Add Files to Existing Archives: ‘--append
dereference 8.3.2 Symbolic Links
dereference, summary 3.4.2 tar Options
diff, summary 3.4.1 Operations
directory 6.10.1 Changing the Working Directory
directory, summary 3.4.2 tar Options
directory, using in ‘--files-from’ argument 6.3 Reading Names from a File

E
exclude 6.4 Excluding Some Files
exclude 6.4 Excluding Some Files
exclude, potential problems with Problems with Using the exclude Options
exclude, summary 3.4.2 tar Options
exclude-backups 6.4 Excluding Some Files
exclude-backups, summary 3.4.2 tar Options
exclude-caches 6.4 Excluding Some Files
exclude-caches, summary 3.4.2 tar Options
exclude-caches-all 6.4 Excluding Some Files
exclude-caches-all, summary 3.4.2 tar Options
exclude-caches-under 6.4 Excluding Some Files
exclude-caches-under, summary 3.4.2 tar Options
exclude-from 6.4 Excluding Some Files
exclude-from 6.4 Excluding Some Files
exclude-from, summary 3.4.2 tar Options
exclude-tag 6.4 Excluding Some Files
exclude-tag, summary 3.4.2 tar Options
exclude-tag-all 6.4 Excluding Some Files
exclude-tag-all, summary 3.4.2 tar Options
exclude-tag-under 6.4 Excluding Some Files
exclude-tag-under, summary 3.4.2 tar Options
exclude-vcs 6.4 Excluding Some Files
exclude-vcs, summary 3.4.2 tar Options
extract 2.8 How to Extract Members from an Archive
extract, additional options 4.4 Options Used by ‘--extract
extract, complementary notes 4.1 Basic GNU tar Operations
extract, summary 3.4.1 Operations
extract, using with ‘--listed-incremental 5.2 Using tar to Perform Incremental Dumps

F
file 6.1 Choosing and Naming Archive Files
file, short description 6.1 Choosing and Naming Archive Files
file, summary 3.4.2 tar Options
file, tutorial The ‘--file’ Option
files-from 6.3 Reading Names from a File
files-from, summary 3.4.2 tar Options
force-local, short description 9.1 Device Selection and Switching
force-local, summary 3.4.2 tar Options
format, summary 3.4.2 tar Options
full-time, summary 3.4.2 tar Options

G
get, summary 3.4.1 Operations
group 4.3.1 Overriding File Metadata
group, summary 3.4.2 tar Options
gunzip, summary 3.4.2 tar Options
gzip 8.1.1 Creating and Reading Compressed Archives
gzip, summary 3.4.2 tar Options

Jump to: A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X

[ << ] [ >> ] [Top] [Contents] [Index] [ ? ]

This document was generated by Sergey Poznyakoff on March, 12 2011 using texi2html 1.78.

 
Linki sponsorowane

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych ZUI "ELPRO" stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny.