Home Dokumentacje Dzielenie dysku na partycje, przenosiny /home
24 | 01 | 2020
Dzielenie dysku na partycje, przenosiny /home
Wpisany przez Daniel Robbins   

Uwaga: Oryginalna wersja tego artykułu została opublikowana w IBM developerWorks i jest własnością Westtech Information Services. Poniższy dokument jest poprawioną przez zespół GDP wersją oryginalnego tekstu i nie jest już aktualizowany.

Dzielenie dysku na partycje, przenosiny /home

Daniel Robbins Autor
Mateusz Kotyrba Tłumaczenie

Zaktualizowano 9 października 2005

1. Przenoszenie /home

Wprowadzenie

Partycja /home jest jedną z najczęściej przenoszonych partycji. Czasami cała przestrzeń w /home zostaje wykorzystana i wymagany jest dodatkowy dysk twardy. Innym razem /home jest ustawiony jako część partycji głównego systemu plików i może być konieczne przeniesienie go, aby zwiększyć wydajność lub ułatwić stworzenie kopii zapasowej. W którymkolwiek z tych przypadków pokażę jak przenieść /home bezpiecznie i wydajnie.

Ostrzeżenie: Omawiana technika opisuje sposób przeniesienia partycji. Jest ona tak zaprojektowana, aby użytkownik mógł wycofać się w każdym momencie, ale nie chroni ona przed błędem użytkownika. Innymi słowy w dowolnym momencie, kiedy formatujemy partycje lub kopiujemy duże ilości plików, istnieje możliwość, że wpiszemy złe polecenie, powodując tym samym zniszczenie dużej ilości danych. Z tego powodu gorąco się zaleca, aby podjąć odpowiednie kroki i przed przejściem dalej stworzyć kopię zapasową wszystkich niezbędnych plików.

Teraz jesteśmy gotowi, aby zacząć przenosiny /home. Konkretne kroki zależą od tego czy obecnie /home znajduje się na osobnej partycji lub czy jest umieszczony na partycji głównego systemu plików. Należy mieć to na uwadze kiedy będziemy wykonywali odpowiednie kroki (zwrócę uwagę gdzie będzie trzeba). Teraz, jeśli przenosimy /home na nowy dysk twardy, to powinien on być zainstalowany w komputerze.

Jeśli przenosimy /home na istniejącą partycję (nie musi to być ext2, pod warunkiem, że istnieje docelowa partycja główna lub rozszerzona), to możemy przejść do kroku 2.

Jeśli konieczne, tworzymy nową partycję

Jeśli nowa partycja jeszcze ne istnieje, wtedy należy ją stworzyć za pomocą cfdisk (zalecane) lub fdisk. Jeśli partycja nie znajduje się na pierwszym dysku, należy pamiętać, aby podać nazwę odpowiedniego urządzenia jako pierwszy argument w poleceniu cfdisk lub fdisk. Po stworzeniu odpowiednich partycji, należy uruchomić ponownie komputer, aby tablica partycji mogła być poprawnie odczytana. To jest jedyny moment kiedy będziemy musieli uruchomić komputer ponownie.

2. Tworzenie systemu plików na nowej partycji

Aby stworzyć system plików na nowej partycji, należy najpierw się upewnić, że znamy dokładną nazwę urządzenia na którym znajduje się ta partycja (na przykład, /dev/sda5). Jeśli nie jesteśmy pewni jak się ona nazywa, wtedy należy zatrzymać się w tym miejscu, aby to sprawdzić i to dwukrotnie! Po czym wpisujemy jako root:

Listing 2.1: Tworzenie systemu plików

# mkfs.ext2 /dev/???

W powyższym poleceniu, ??? powinno być zastąpione nazwą docelowej partycji. Po wykonaniu tego polecenia, partycja docelowa będzie zawierała pusty system plików ext2.

3. Montowanie nowego sysetmu plików w /mnt

Tworzymy katalog o nazwie /mnt/nowapart, a następnie montujemy tam naszą nową partycję:

Listing 3.1: Montowanie partycji

# mount /dev/??? /mnt/nowapart

4. Przejście do trybu single-user

Opóźniałem wykonanie tego kroku tak długo jak to było możliwe, aby zmaksymalizować dostępność systemu. Teraz musimy przejść do trybu single-user i skopiować pliki z katalogu /home do /mnt/nowapart. Nie powinniśmy mieć żadnych otwartych plików w /home, wejście do trybu single-user eliminuje tę możliwość:

Listing 4.1: Wejście do trybu single-user

# init 1

Jeśli konieczne, wpisujemy hasło roota. Teraz powinniśmy znajdować się w powłoce roota.

5. Zmieniamy katalog na /home i kopiujemy pliki

Wpisujemy:

Listing 5.1: Kopiowanie plików

# cd /home
# cp -ax * /mnt/nowapart

Polecenie cp -ax kopiuje rekurencyjnie zawartość /home do /mnt/nowapart, zachowując wszytkie atrybuty plików i nie przecinając żadnych punktów montowania. Po czym polecenie kończy pracę, katalog /mnt/nowapart będzie zawierać dokładną kopię wszystkich plików i katalogów obecnych w /home. Jeśli stary /home znajdował się na osobnej partycji (wypisany w osobnej linii w /etc/fstab), to przechodzimy do kroku 6a. W innym wypadku, przechdzimy do kroku 6b.

6. Użycie nowej partycji

6a: /home na własnej partycji

Uwaga: Te instrukcje są dla systemów gdzie stary katalog /home znajdował się już na osobnej partycji. W przeciwnym wypadku przechodzimy do kroku 6b.

Odmontowujemy starą partycję wpisując:

Listing 6.1: Odmontowywanie

# cd /
# umount /home

Następnie, odmontowywujemy i ponownie montujemy nową partycję:

Listing 6.2: Ponowne montowanie partycji

# umount /mnt/nowapart
# mount /dev/??? /home

Teraz nowa partycja jest dostępna w /home i jest gotowa do użycia. Kilka ostatnich kroków wykonujemy trybie multiuser. Wychodzimy z trybu single-user, uruchamiając ponownie system, poprzez wciśnięcie CTRL-D.

Ważne: Po uruchomieniu systemu, logujemy się jako root i edytujemy /etc/fstab, żeby /dev/??? był montowany automatycznie w /home zamiast starej partycji. Na przykład, zmieniamy tę linię:

Listing 6.3: Stary fstab

/dev/hda3  /home  ext2  defaults  1  2

na taką:

Listing 6.4: Nowy fstab

/dev/???  /home  ext2  defaults  1  2

6b: /home na wspólnej partycji

Uwaga: Te instrukcje są dla systemów gdzie stary katalog /home znajduje się na wspólnej partycji.

Listing 6.5: Przenoszenie katalogu

# cd /
# mv /home /home.old
# mkdir /home
# mount /dev/??? /home

Ważne: Opuszczamy tryb single user, poprzez wciśnięcie CTRL-D. Kiedy system się uruchomi, edytujemy /etc/fstab dodając nastepującą linię:

Listing 6.6: Edycja fstab

/dev/???  /home  ext2  defaults  1  2

Tym sposobem nowa partycja zostanie poprawnie zamontowana po ponownym uruchomieniu systemu.

7. Zakończenie

Celowo zostawiliśmy stary katalog/partycję /home, na wypadek gdyby kopiowanie plików się nie powiodło. Po sprawdzeniu, że system działa płynnie, możemy albo wykorzystać starą partycję /home w jakimś innym celu albo usunąć katalog /home.old.

Gratulacje, właśnie przenieśliśmy katalog /home! W mojej następnej wskazówce ponownie skonfigurujemy system tak, aby /tmp i /var znajdowały się na osobnej partycji. Do zobaczenia.

Zasoby

 
Linki sponsorowane

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych ZUI "ELPRO" stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny.