Home Manuale (1) Polecenia Standardowe [man 1] dir - wyświetla zawartość katalogu
19 | 01 | 2020
dir - wyświetla zawartość katalogu
(1) Polecenia Standardowe [man 1]
Wpisany przez n/a   

DIR

Section: Polecenia użytkownika (1)
Updated: październik 2003
Index Return to Main Contents


NAZWA

dir - wyświetla zawartość katalogu

SKŁADNIA

dir [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Wypisanie informacji o PLIKACH (domyślnie w katalogu bieżącym). Sortowane alfabetyczne, jeżeli nie jest podana żadna z opcji -cftuSUX ani --sort.

Argumenty obowiązkowe dla opcji długich obowiązują również dla krótkich.

-a, --all
bez ukrywania plików zaczynających się od .
-A, --almost-all
bez pokazania . ani ..
--author
wypisanie autora każdego pliku
-b, --escape
wypisanie znaków niegraficznych ósemkowo
--block-size=ROZMIAR
użycie bloków o podanym w bajtach ROZMIARZE
-B, --ignore-backups
bez pokazania plików kończących się na ~
-c
z -lt: sortowanie wg i wypisanie ctime (czasu ostatniej modyfikacji danych o pliku)
z -l: wypisanie ctime i sortowanie wg nazw w przeciwnym przypadku: sortowanie wg ctime
-C
wypisanie plików w kolumnach
--color[=GDY]
sterowanie użycia kolorów rozróżniających typy plików. GDY może być `never' (nigdy), `always' (zawsze) albo `auto' (automatyczne)
-d, --directory
pokazanie katalogów zamiast ich zawartości, bez rozwiązywania dowiązań symbolicznych
-D, --dired
dane wyjściowe dla trybu dired Emacsa
-f
bez sortowania, włączenie -aU, wyłączenie -lst
-F, --classify
dopisanie znaków wskazujących typ każdego pliku
--format=SŁOWO
across (poziomo), odpowiada opcji -x, commas (oddzielone przecinkami) -m, horizontal (poziomo) -x, long (długi, z dodatkowymi informacjami) -l, single-column (w jednej kolumnie) -1, verbose (długi, z dodatkowymi informacjami) -l, vertical (pionowy, w kolumnach) -C
--full-time
jak -l --time-style=full-iso
-g
jak -l, ale bez pokazanie właściciela pliku
-G, --no-group
bez pokazania informacji o grupach
-h, --human-readable
rozmiary w formacie dla ludzi (np. 1K 234M 2G)
--si
podobnie, ale z użyciem potęg 1000, nie 1024
-H, --dereference-command-line
rozwiązywanie dowiązań symbolicznych podanych jako argumenty
--dereference-command-line-symlink-to-dir
rozwiązywanie dowiązań symbolicznych podanych jako argumenty, jeżeli wskazują na katalogi
--indicator-style=SŁOWO
dodanie wskaźników typów plików w stylu SŁOWO: none (domyślnie), classify (-F), file-type (-p)
-i, --inode
pokazywanie numeru i-węzła każdego pliku
-I, --ignore=WZÓR
bez pokazywania plików pasujących do shellowego WZORU
-k
jak --block-size=1K
-l
użycie długiego formatu wyjściowego
-L, --dereference
pokazanie plików wskaz. przez dowiązania symboliczne
-m
pisanie do pełnej szerokości, oddzielanie przecinkami
-n, --numeric-uid-gid
jak -l, ale pokazanie UID i GID liczbowo
-N, --literal
wypisanie nazwy dokładnie (bez specjalnego traktowania np. znaków sterujących)
-o
jak -l, ale bez informacji o grupie
-p, --file-type
dopisanie znaku wskazującego typ pliku (z /=@|)
-q, --hide-control-chars
pisanie ? zamiast znaków sterujących
--show-control-chars
pokazanie znaków niedrukowalnych (domyślnie, chyba że program nazywa się `ls' i pisze na terminalu)
-Q, --quote-name
ujęcie nazw w cudzysłowy
--quoting-style=SŁOWO
zabezpieczenie znaków specjalnych w stylu SŁOWO: literal, locale, shell, shell-always, c, escape
-r, --reverse
odwrotny porządek sortowania
-R, --recursive
rekursywne listowanie katalogów
-s, --size
wypisanie liczby bloków zajętych przez każdy plik
-S
sortowanie według rozmiaru
--sort=SŁOWO
sortowanie wg: extension -X (rozszerzenia), none -U (wcale), size -S (rozmiaru), time -t (czasu), version -v (wersji), status -c (czasu zmiany informacji o pliku), atime -u, access -u, use -u (czasu ostatniego dostępu)
--time=SŁOWO
pokazanie czasu innego niż czas modyfikacji, określonego SŁOWEM: atime, access, use, ctime albo status; użycie podanego czasu do sortowania gdy podano --sort=time
--time-style=STYL
pokazanie czasów przy użyciu STYLU: full-iso, long-iso, iso, locale, +FORMAT FORMAT jest interpretowany jak w date(1).
Jeżeli FORMAT to FORMAT1<znak nowej linii>FORMAT2, FORMAT1 dotyczy dawniejszych plików, FORMAT2 nowszych. Jeżeli STYL zaczyna się od posix-,to STYL jest używany tylko dla locale nie-POSIX
-t
sortowanie wg czasu modyfikacji
-T, --tabsize=KOLUMNA
TAB co tyle KOLUMN, zamiast co 8
-u
z -lt: sortowanie wg i wypisanie czasu ostatniego dostępu; z -l: wypisanie czasu dostępu i sortowanie wg nazw; w przeciwnym przypadku: sortowanie wg czasu dostępu
-U
bez sortowania, wypisanie kolejności jak w katalogu
-v
sortowanie wg wersji
-w, --width=KOLUMNA
szerokość ekranu zamiast wartości bieżącej
-x
wypisanie nazw w kolejnych liniach, nie kolumnach
-X
sortowanie alfabetyczne wg rozszerzeń
-1
listowanie po jednym pliku w linii
--help
wyświetlenie tego opisu i zakończenie
--version
wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie

ROZMIAR może być podany jako (opcjonalnie jako liczba całkowita z przyrostkiem): kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024 itd. dla G, T, P, E, Z, Y.

Domyślnie kolory nie są używane do rozróżniania typów plików. Jest to równoważne użyciu --color=none. Użycie opcji --color bez opcjonalnego argumentu GDY jest równoważne użyciu --color=always. Z --color=auto kody kolorów są wypisywane tylko jeżeli standardowe wyjście jest przyłączone do terminala (tty).

AUTOR

Napisany przez Richarda Stallmana i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Raporty o błędach wysyłaj do < Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. >.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2003 Free Software Foundation, Inc. Ten program jest darmowy; warunki kopiowania są opisane w źródłach. Autorzy nie dają ŻADNYCH gwarancji, w tym również gwarancji PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB DO KONKRETNYCH CELÓW.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja dla programu dir jest utrzymywana jako podręcznik Texinfo. Jeśli programy info oraz dir są właściwie zainstalowane, polecenie

info dir

powinno udostępnić kompletny podręcznik.

 


Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
AUTOR
ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
PRAWA AUTORSKIE
ZOBACZ TAKŻE

This document was created by man2html, using the manual pages.

 
Linki sponsorowane

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych ZUI "ELPRO" stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny.