Home Manuale (1) Polecenia Standardowe [man 1] du - szacuje zużycie miejsca na dysku
27 | 01 | 2020
du - szacuje zużycie miejsca na dysku
(1) Polecenia Standardowe [man 1]
Wpisany przez n/a   

DU

Section: Narzędzia plikowe GNU 4.0l (1)
Updated: FSF
Index Return to Main Contents


NAZWA

du - szacuje zużycie miejsca na dysku

SKŁADNIA

du [opcja]... [plik]...

OPIS

Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:

pinfo du

lub

info du.

Ta strona podręcznika opisuje polecenie du w wersji GNU.

du wyświetla ilość przestrzeni dyskowej zajmowanej przez każdy argument, a dla każdego argumentu katalogowego również przez elementy tego katalogu. Jeżeli nie podano argumentów, to du podaje przestrzeń dyskową zajmowaną przez katalog bieżący. Przestrzeń jest mierzona w blokach po 1K, ale może to zostać unieważnione, m.in. przez zdefiniowanie zmiennej środowiskowej POSIXLY_CORRECT (w tym przypadku używane są bloki po 512B). Więcej na ten temat znajduje się w sekcji `Rozmiar bloku' podręcznika fileutils(1).

OPCJE

-a, --all
Wypisuje liczby dla wszystkich plików, nie tylko katalogów.
--block-size=rozmiar
Używa bloków o wielkości rozmiar bajtów.
-b, --bytes
Wypisuje rozmiary w bajtach, bez względu na ustalony rozmiar bloku. Zobacz `Rozmiar bloku' w fileutils(1).
-c, --total
Podaje całkowitą sumę wszystkich argumentów po ich przetworzeniu. Może być używane do znalezienia całkowitej objętości zadanego zestawu plików lub katalogów.
-D, --dereference-args
Dereferencjuje dowiązania symboliczne, które są argumentami z wiersza poleceń. Nie dotyczy to innych dowiązań symbolicznych. Pomocne do uzyskania wykorzystania dysku przez katalogi takie jak @file{/usr/tmp}, które często są dowiązaniami symbolicznymi.
-h, --human-readable
Pokazuje objętości w postaci czytelniejszej dla człowieka, dodając literowe przyrostki określające potęgi 1024, np. `M' dla megabajtów. `M' oznacza 1.048.576 bajtów. Jeżeli wolisz potęgi 1000 - użyj opcji -H (--si).
-H, --si
Podobnie jak --human-readable, ale posługuje się potęgami 1000 a nie 1024. (SI - Międzynarodowy System Miar definiuje przyrostki potęg 1000). Przy zastosowaniu tej opcji przyrostek `M' oznacza 1.000.000 bajtów. Posłuż się opcją -h (--human-readable), jeśli wolisz potęgi 1024.
-k, --kilobytes
Pokazuje rozmiary w blokach 1024-bajtowych (kilobajtach). Jak --block-size=1024. Przesłania to domyślną wielkość bloku. Zobacz `Rozmiar bloku' w fileutils(1).
-l, --count-links
Liczy rozmiar wszystkich plików, nawet jeśli już się pojawiły (jako inne dowiązania twarde). Rozmiary plików o wielu dowiązaniach twardych są wówczas zliczane wielokrotnie.
--max-depth=max_głębokość
Pokazuje całkowitą objętość każdego z katalogów (i plików, jeżeli posłużono się opcją --all) będącego co najwyżej max_głębokość poziomów w dół hierarchii plików licząc od korzenia. Korzeń położony jest na poziomie 0, zatem du --max-depth=0 jest równoważnikiem du -s.
-L, --dereference
Dereferencjuje wszystkie dowiązania symboliczne (pokazuje objętość zajmowaną przez plik lub katalog, na który wskazuje dowiązanie, zamiast objętości samego dowiązania).
-m, --megabytes
Podobnie jak --block-size=1048576.
-S, --separate-dirs
Wyszczególnia rozmiar każdego katalogu osobno, nie włączając rozmiarów podkatalogów.
-s, --summarize
Wyświetla tylko objętość całkowitą każdego argumentu.
-x, --one-file-system
Pomija katalogi leżące na innym systemie plików niż ten, na którym znajduje się przetwarzany właśnie argument.
--exclude=wzorzec
Podczas przetwarzania rekurencyjnego pomija pliki lub katalogi pasujące do wzorca. Na przykład, du --exclude='*.o' wyklucza pliki o nazwach kończących się na `.o'.
-X plik_wz, --exclude-from=plik_wz
Podobnie do --exclude, ale pobiera wzorce wykluczeń z pliku_wz, po jednym na wiersz. Jeżeli plikiem_wz jest -, to wzorce pobierane są ze standardowego wejścia.
--help
Wyświetl informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy działanie.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

AUTOR

Napisane przez Torbjorna Granlund, Davida MacKenzie, Larry'ego McVoy oraz Paula Eggert.

BŁĘDY

Na systemach BSD, dla plików zamontowanych przez NFS z systemu HP-UX, du zgłasza rozmiary, które są o połowę mniejsze od poprawnych wielkości. Na HP-UX zgłasza rozmiary dwa razy większe od poprawnych, jeśli pliki są zamontowane przez NFS z BSD. Jest to usterka HP-UX i ma wpływ również na program du z tego systemu.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do < Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. >.

COPYRIGHT

Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

df(1), ls(1), fileutils(1).

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi plikowych GNU wersji 4.01.

 


Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
OPCJE
AUTOR
BŁĘDY
ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
COPYRIGHT
ZOBACZ TAKŻE
OD TŁUMACZA

This document was created by man2html, using the manual pages.

 
Linki sponsorowane

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych ZUI "ELPRO" stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny.