Home Manuale (1) Polecenia Standardowe [man 1] nl - ponumeruj linie plików
21 | 01 | 2020
nl - ponumeruj linie plików
(1) Polecenia Standardowe [man 1]
Wpisany przez n/a   

NL

Section: Narzędzia tekstowe GNU 2.0 (1)
Updated: FSF
Index Return to Main Contents


NAZWA

nl - ponumeruj linie plików

SKŁADNIA

nl
[-h styl] [-b styl] [-f styl] [-p] [-d zz]
[-v numer-pocz] [-i przyrost] [-l linie]
[-s separator-linii] [-w numer] [-n format]
[--header-numbering=styl] [--body-numbering=styl]
[--footer-numbering=styl] [--first-page=numer]
[--page-increment=numer] [--join-blank-lines=numer]
[--no-renumber] [--number-separator=łańcuch]
[--number-width=numer] [--number-format=format]
[--section-delimiter=zz] [--help] [--version]
[plik...]

OPIS

Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:

pinfo nl

lub

info nl.

Ta strona podręcznika opisuje polecenie nl w wersji GNU.

nl kopiuje na standardowe wyjście każdy podany plik, lub standardowe wejście jeśli nie podano żadnego lub podano plik zwany '-', dodając do wszystkich lub niektórych linii ich numery.

nl traktuje swoje wejście jako złożone ze stron logicznych; domyślnie, numer linii jest zmieniany na 1 na górze każdej strony logicznej. nl traktuje wszystkie pliki wejściowe jako pojedynczy dokument; nie zmienia on numerów linii ani stron logicznych między plikami.

Strona logiczna składa się trzech sekcji: nagłówka, treści i stopki. Każda z tych sekcji może być pusta. Każdą można ponumerować w stylu innym od pozostałych.

Początki sekcji stron logicznych są zaznaczone w pliku wejściowym przez linię zawierającą niczego poza jednym z łańcuchów ograniczających pokazanych poniżej:

 

\:\:\: początek nagłówka
\:\: początek treści
\: początek stopki

Owe dwa znaki, z których składają się te łańcuchy można zmienić opcją (patrz niżej), ale wzoru i długości każdego z nich zmienić nie można.

Łańcuchy ograniczające sekcję są zastępowane w wyjściu pustą linią. Wszelki tekst występujący przed pierwszym łańcuchem ograniczającym sekcję w pliku wejściowym jest uważany za część sekcji treści, tak więc plik, który nie zawiera żadnych łańcuchów ograniczających sekcje jest uważany za składający się z pojedynczej sekcji treści.

OPCJE

-h, --header-numbering=styl
Styl nagłówka. Patrz --footer-numbering.
-b, --body-numbering=styl
Styl treści. Patrz --footer-numbering.
-f, --footer-numbering=styl
Wybiera styl numerowania linii w sekcji stopki każdej strony logicznej. Kiedy linia nie jest numerowana, bieżący jej numer nie jest zwiększany, ale znak oddzielający numery jest nadal przed nią wstawiany. Style to:
a
numeruje wszystkie linie
t
numeruje tylko linie niepuste (domyślnie w treści)
n
nie numeruje żadnych linii (domyślnie w nagłówku i stopce)
pregexp
numeruje tylko linie zawierające coś pasującego do regexp
-p, --no-renumber
Nie zaczyna numerów linii od nowa na początku strony logicznej.
-v, --first-page=numer
Ustawia początkowy numer linii na każdej stronie logicznej na numer (domyślnie 1).
-i, --page-increment=liczba
Zwiększa numery linii o liczba (domyślnie 1).
-l, --join-blank-lines=numer
Uważa przy numerowaniu liczba (domyślnie 1) kolejnych linii pustych za jedną linię logiczną, i numeruje tylko ostatnią z nich. Tam gdzie występuje mniej niż liczba kolejnych linii pustych, nie numeruje ich. Pusta linia to taka, która nie zawiera żadnych znaków, nawet spacji czy tabulacji.
-s, --number-separator=łańcuch
Oddziela w wyjściu numer linii od tekstu linii używając łańcucha (domyślnie znak tabulacji).
-w, --number-width=liczba
Używa liczba znaków dla numerów linii (domyślnie 6).
-n, --number-format=format
Wybiera format numerowania linii:
ln
wyrównane do lewej, bez początkowych zer
rn
wyrównane do prawej, bez początkowych zer (domyślnie)
rz
wyrównane do prawej, początkowe zera
-d, --section-delimiter=zz
Ustawia dwa znaki ogranicznika, które oznaczają początki sekcji strony logicznej -- domyślnie ':'. Jeśli podano tylko jeden, drugim pozostaje ':'. (Pamiętaj o ochronie '\' lub innych znaków przed interpretacją przez powłokę. Użyj cytowania lub dodatkowych odwrotnych ukośników. Aby wprowadzić '\', należy użyć '\\').
--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy pracę.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do < Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. >.

COPYRIGHT

Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

cat(1), tac(1), od(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi tekstowych GNU wersji 2.0.

 


Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
OPCJE
ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
COPYRIGHT
ZOBACZ TAKŻE
OD TŁUMACZA

This document was created by man2html, using the manual pages.

 
Linki sponsorowane

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych ZUI "ELPRO" stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny.