Home Manuale (1) Polecenia Standardowe [man 1] join - połącz linie dwóch plików według wspólnych pól
20 | 01 | 2020
join - połącz linie dwóch plików według wspólnych pól PDF Drukuj
(1) Polecenia Standardowe [man 1]
Wpisany przez n/a   

JOIN

Section: Narzędzia tekstowe GNU 2.0 (1)
Updated: FSF
Index Return to Main Contents


NAZWA

join - połącz linie dwóch plików według wspólnych pól

SKŁADNIA

join
[-a 1|2] [-v 1|2] [-e łańcuch] [-i] [--ignore-case]
[-o lista-pól...] [-t znak] [-j[1|2] pole]
[-1 pole] [-2 pole] plik1 plik2
join
[--help] [--version]

OPIS

Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:

pinfo join

lub

info join.

Ta strona podręcznika opisuje polecenie join w wersji GNU.

join wypisuje na standardowe wyjście linię dla każdej pary linii wejściowych o identycznych polach połączeniowych. Domyślnym polem połączeniowym jest pierwsze, separowane pustym znakiem. Każdą z nazw plików (ale nie obydwoma) może być '-', oznaczający standardowe wejście. plik1 oraz plik2 powinny zostać uprzednio posortowane w porządku rosnącym (nie numerycznie) według pól połączeniowych, z zastosowaniem porządku znaków określonego ustawieniem narodowym LC_COLLATE. Sortowanie winno być wykonane z pominięciem znaków pustych na początku pola połączeniowego, tak jak działa sort z podaną opcją -b, chyba że podano opcję -t, zmieniającą znak rozdzielający pola. Jeżeli podano opcję --ignore-case, linie powinny być posortowane bez rozróżniania wielkości znaków w polu połączeniowym, jak w sort -f.

Pola numerowane są od 1. Wartości domyślne to: pola połączeniowe są pierwszymi polami w każdej linii; pola w wejściu rozdzielone są jednym lub więcej znakami pustymi; znaki puste zaczynające linię są ignorowane (chyba że jawnie podano separator pól); pola w wyjściu rozdzielone są spacją; każda linia wyjścia składa się z pola połączeniowego, pozostałych pól z plik1, a potem pozostałych pól z plik2.

OPCJE

-a numer-pliku
Oprócz normalnego wyjścia, wypisuje też niesparowane linie z pliku numer-pliku (1 albo 2).
-e łańcuch
Zastępuje puste pola wynikowe (te, których brakuje na wejściu) łańcuchem.
-i, --ignore-case
Ignoruje różnice między małymi i dużymi literami przy porównywaniu pól. Pola wejściowe muszą być wówczas uporządkowane według tej samej reguły.
-1, -j1 pole
Łączy według pola pole (dodatnia liczba całkowita) pliku 1
-2, -j2 pole
Łączy według pola pole (dodatnia liczba całkowita) pliku 2
-j pole
Równoważne -1 pole -2 pole.
-o lista-pól...
Konstruuje każdą linię wyjścia według formatu zawartego w liście-pól. Każdy element listy jest albo pojedynczym znakiem '0' albo ma postać M.N, gdzie M to numeru pliku (1 albo 2), zaś N - numer pola (liczba naturalna). Element '0' odpowiada polu połączeniowemu.

W większości przypadków funkcjonalność specyfikacji '0' można zastąpić użyciem bezpośredniego zapisu M.N, odpowiedniego dla pola połączeniowego. Jednak przy wydruku linii niesparowanych (użycie opcji -a lub -v) nie można w żaden sposób określić takiego pola przez użycie M.N w liście pól jeżeli linie niesparowane występują w obu plikach. Dla uzyskania takiej funkcjonalności join POSIX wynalazł notację '0'.

Elementy listy pól oddzielone są przecinkami lub znakami pustymi. Można podawać wielokrotne argumenty lista-pól po jednej opcji -o; wartości wszystkich list podanych po -o są łączone razem. Zadana lista pól jest stosowana do wszystkich linii wyjściowych - także tworzonych wskutek działania opcji -a czy -v.

-t znak
Używa znaku znak jako separatora pól wejścia i wyjścia.
-v numer-pliku
Wypisuje tylko niesparowane linie z pliku numer-pliku (1 albo 2), zamiast normalnego wyjścia. Jak opcja -a, ale eliminuje wspólne, połączone linie wynikowe.

Dodatkowo, kiedy GNU join wywoływane jest z dokładnie jednym argumentem, rozpoznawane są następujące opcje:

--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy pracę.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do < Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. >.

COPYRIGHT

Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

cut(1), paste(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi tekstowych GNU wersji 2.0.

 


Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
OPCJE
ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
COPYRIGHT
ZOBACZ TAKŻE
OD TŁUMACZA

This document was created by man2html, using the manual pages.

 
Linki sponsorowane

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych ZUI "ELPRO" stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny.