Home Manuale (5) Zawartość ważnych plików [man 5] manpath - format pliku /etc/man_db.config
18 | 01 | 2020
manpath - format pliku /etc/man_db.config
(5) Zawartość ważnych plików [man 5]
Wpisany przez n/a   

manpath

Section: /etc/man_db.config (5)
Updated: 7 września 2001
Index Return to Main Contents


NAZWA

manpath - format pliku /etc/man_db.config

OPIS

Plik konfiguracyjny ścieżek przeszukiwania stron man stosowany jest przez narzędzia obsługi stron man do oszacowania ścieżek manpath użytkowników na bieżąco, podczas wykonywania programu. Wskazuje, jakie hierarchie stron man (manpaths) powinny być traktowane jako globalne oraz przypisuje im katalogi, które będą użyte do składowania plików cat.

Jeżeli jest już ustawiona zmienna środowiska $MANPATH, to informacja zawarta w /etc/man_db.config nie będzie jej unieważniać.

FORMAT

Obecnie rozpoznawane są następujące typy pól:

# komentarz
Wiersze puste bądź rozpoczynające się znakiem # zostaną uznane za komentarze i zignorowane.
MANDATORY_MANPATH element_manpath
Wiersze tej postaci wskazują ścieżki man, które powinna zawierać każda automatycznie utworzona wartość zmiennej $MANPATH. Zwykle obejmuje to /usr/man.
MANPATH_MAP element_path element_manpath
Wiersze tej postaci ustawiają odwzorowania $PATH na $MANPATH. Dla każdego elementu_path znalezionego w ścieżce $PATH użytkownika do zmiennej $MANPATH zostanie dodany element_manpath.
MANDB_MAP element_manpath [ element_catpath ]
Wiersze tej postaci wskazują, które ścieżki man powinny być traktowane jako systemowe, i opcjonalnie, gdzie powinny być składowane ich pliki cat. Ten typ pola jest szczególnie ważny, gdy man jest programem setuid, gdyż (jeżeli jest umieszczony w systemowym pliku konfiguracyjnym /etc/man_db.config, a nie w pliku konfiguracyjnym użytkownika .manpath) mówi, do których hierarchii (katalogów) stron man sięgać jako użytkownik setuid, a do których jako użytkownik wywołujący program.

Systemowe hierarchie stron man są zwykle składowane wewnątrz katalogu /usr jak na przykład /usr/man, /usr/local/man czy /usr/X11R6/man.

Jeśli strony cat z danej ścieżki element_manpath mają nie być przechowywane albo mają być składowane w tradycyjnym miejscu, to element_catpath można pominąć.

Tradycyjne umieszczanie stron cat nie jest możliwe dla hierarchii stron man zamontowanych jako read-only. Z tego powodu można podać dowolną poprawną hierarchię katalogów dla ich składowania. W celu przestrzegania Linuksowego FSSTND (File System Standard Group - ustalenia standardu struktury drzewa katalogów Linuksa) można posłużyć się słowem kluczowym `FSSTND' w miejscu faktycznego katalogu.

Niestety, niezbędne jest podanie wszystkich systemowych ścieżek drzew man, łącznie ze ścieżkami kolejnych systemów, jak np. /usr/man/sun czy też ścieżki NLS locale, takie jak /usr/man/de_DE.88591.

Ponieważ informacja jest analizowana wiersz po wierszu, w kolejności zapisu, każda ścieżka manpath będąca podhierarchią innej hierarchii powinna być podana jako pierwsza. W przeciwnym razie zostaną wykonane niepoprawne dopasowania. Na przykład /usr/man/de_DE.88591 musi wystąpić przed /usr/man.

DEFINE klucz wartość
Linie tej postaci definiują różnorodne zmienne konfiguracyjne - domyślny plik konfiguracyjny zawiera zmienne używane przez programy użytkowe przeglądarki stron man. Zawierają one domyślne ścieżki do różnych programów (takich jak grep i tbl) oraz domyślne argumenty wywołań tych programów.

BŁĘDY

Jeżeli nie są ściśle przestrzegane powyższe reguły, to narzędzia przeglądania stron man nie będą działać w pożądany sposób.

 


Index

NAZWA
OPIS
FORMAT
BŁĘDY

This document was created by man2html, using the manual pages.

 
Linki sponsorowane

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych ZUI "ELPRO" stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny.