Home Manuale (8) Komendy administracyjne [man 8] dosfsck - sprawdź i napraw systemy plików MS-DOS
21 | 01 | 2020
dosfsck - sprawdź i napraw systemy plików MS-DOS
(8) Komendy administracyjne [man 8]
Wpisany przez n/a   

DOSFSCK

Section: Polecenia konserwacji (8)
Updated: 31 grudnia 1997
Index Return to Main Contents


NAZWA

dosfsck - sprawdź i napraw systemy plików MS-DOS

SKŁADNIA

dosfsck
[-aAflrtvVwy] [[-d ścieżka]...] [-u ścieżka]...] urządzenie

OPIS

dosfsck weryfikuje spójność systemów plików MS-DOS i opcjonalnie próbuje je naprawić. Mogą być skorygowane następujące kłopoty z systemem plików (w tej kolejności):

-
FAT zawiera nieprawidłowe numery klastrów. Klaster zmieniany jest na EOF.
-
Łańcuch klastrów łańcucha zawiera pętlę. Pętla jest przerywana.
-
Złe klastry (błędy odczytu). Klastry są znakowane jako błędne i usuwane z zawierających je plików. Ta kontrola jest opcjonalna.
-
Katalogi z dużą liczbą złych wpisów (prawdopodobnie uszkodzone). Katalog może zostać wyrzucony.
-
Pliki . i .. nie są katalogami. Mogą zostać wyrzucone lub można zmienić im nazwę.
-
Katalogi . i .. w katalogu głównym. Są wyrzucane.
-
Złe nazwy plików. Można zmienić im nazwę.
-
Powielone pozycje katalogu. Mogą zostać wyrzucone lub można zmienić im nazwę.
-
Katalogi z niezerowym polem rozmiaru. Rozmiar jest ustawiany na zero.
-
Katalog . nie wskazuje na katalog macierzysty. Wskaźnik początkowy jest dostosowywany.
-
Katalog .. nie wskazuje na rodzica katalogu macierzystego. Wskaźnik początkowy jest dostosowywany.
-
Numer początkowego klastra pliku jest niepoprawny. Plik jest obcinany.
-
Plik zawiera błędne lub niezajęte klastry. Plik jest obcinany.
-
Łańcuch klastrów pliku jest dłuższy niż wskazywany przez pola rozmiaru. Plik jest obcinany.
-
Dwa lub więcej plików współdzieli ten sam klaster(y). Wszystkie pliki oprócz jednego są obcinane. Jeśli plikiem obcinanym jest katalog, który był już przeczytany, to po obcięciu kontrola systemu plików rozpoczynana jest od nowa.
-
Łańcuch klastrów pliku jest krótszy niż wskazywany przez pola rozmiaru. Plik jest obcinany.
-
Klastry są zaznaczone jako zajęte, ale nie należą do pliku. Są oznaczane jako wolne.

Dodatkowo, wykrywane, ale nie naprawiane, są następujące problemy:

-
Nieprawidłowe parametry w sektorze startowym (boot sector).
-
Brak wpisów . i .. w katalogach różnych od katalogu głównego.

Gdy dosfsck sprawdza system plików, zbiera wszystkie zmiany w pamięci i wykonuje je tylko po zakończeniu są wszystkich sprawdzeń. Można to wyłączyć opcją -w.

OPCJE

-a
Automatycznie naprawia system plików. Nie jest konieczna żadna interwencja użytkownika. każdorazowo, gdy istnieje więcej niż jeden sposób rozwiązania problemu, wybierane jest podejście najmniej niszczące.
-A
Posługuje się wariacją Atari systemu plików MS-DOS. Jest to domyślne, jeżeli dosfsck uruchamiany jest na Atari, to opcja ta wyłącza format Atari. W formacie Atari istnieje kilka pomniejszych różnic: niektóre pola sektora startowego są nieco inaczej interpretowane, a specjalne wpisy FAT dla końca pliku i błędnego sektora mogą być inne. Pod MS-DOS dla EOF używane jest 0xfff8 a Atari domyślnie posługuje się 0xffff, ale oba systemy rozpoznają wszystkie wartości od 0xfff8...0xffff jako koniec pliku (end-of-file). MS-DOS dla błędnych sektorów używa tylko 0xfff7, podczas gdy na Atari do tego cel wykorzystywane są 0xfff0...0xfff7 (ale wartością standardową jest nadal 0xfff7).
-d
Usuwa (drop) określony plik. Jeśli istnieje więcej niż jeden plik o tej nazwie, to usuwany jest pierwszy.
-f
Odzyskuje nieużywane łańcuchy klastrów do plików. Domyślnie nieużywane klastry dodawane są do wolnej przestrzeni dyskowej, z wyjątkiem pracy w trybie automatycznym (-a).
-l
Pokazuje ścieżkowe nazwy przetwarzanych plików.
-r
Interaktywnie naprawia system plików. Użytkownik pytany jest o radę każdorazowo, gdy istnieje więcej niż jeden sposób naprawy niespójności. Jest to zachowanie domyślne.
-t
Zaznacza niedające się odczytać klastry jako błędne.
-u
Próbuje odzyskać usunięty podany plik. dosfsck usiłuje zaalokować łańcuch ciągłych, niezaalokowanych klastrów rozpoczynający się od klastra startowego odzyskiwanego pliku.
-v
Tryb gadatliwy. Generuje nieco więcej informacji na wyjściu.
-V
Wykonuje przebieg weryfikacyjny. Po pierwszym przebiegu sprawdzenie systemu plików jest powtarzane. Drugi przebieg nie powinien nigdy zgłosić żadnych dających się naprawić błędów. Może on trwać znacząco dłużej niż pierwszy, gdyż pierwszy przebieg mógł utworzyć długą listę zmian, która musi być przeglądnięta dla każdego odczytu dyskowego.
-w
Zmiany na dysk zapisuje natychmiast.
-y
To samo, co -a (automatycznie naprawia system plików), dla zgodności z innymi narzędziami fsck.

Jeżeli nie występują -a ani -r, to system plików jest tylko sprawdzany, ale nie naprawiany.

KOD ZAKOŃCZENIA

0
Nie wykryto dających się naprawić błędów.
1
Wykryto dające się naprawić błędy lub dosfsck stwierdził wewnętrzną niespójność.
2
Błąd użytkowania. dosfsck nie sięgał do systemu plików.

BŁĘDY

Nie tworzy plików . i .., tam gdzie są niezbędne. Nie usuwa całkowicie pustych katalogów. Powinien dawać więcej komunikatów diagnostycznych. Odzyskiwanie skasowanych plików powinno posługiwać się bardziej wyrafinowanym algorytmem.

AUTOR

Werner Almesberger < Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. >

 


Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
OPCJE
KOD ZAKOŃCZENIA
BŁĘDY
AUTOR

This document was created by man2html, using the manual pages.

 
Linki sponsorowane

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych ZUI "ELPRO" stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny.