Home Manuale (8) Komendy administracyjne [man 8] lastlog - wyświetla informacje o ostanim logowaniu dla wybranego lub wszystkich użytkowaników
18 | 01 | 2020
lastlog - wyświetla informacje o ostanim logowaniu dla wybranego lub wszystkich użytkowaników
(8) Komendy administracyjne [man 8]
Wpisany przez n/a   

LASTLOG

Section: Polecenia Zarządzania Systemem (8)
Updated: 02/16/2011
Index Return to Main Contents


NAZWA

lastlog - wyświetla informacje o ostanim logowaniu dla wybranego lub wszystkich użytkowaników

SK/LADNIA

lastlog [opcje]

OPIS

 

Polecenie lastlog formatuje i wyświetla zawartość bazy ostatnich logowań zapisanych w pliku /var/log/lastlog. Wyświetlone zostaną… nazwa użytkownika, port i czas ostatniego logowania. Domyślnie (bez flag) pozycje wyświetlane są… w kolejności w jakiej są… w pliku /etc/passwd.

OPCJE

Polecenie lastlog posiada następują…ce opcje:

-b, --beforeDNI


Wyświetlenie rekordów lastlog starszych niż zadana DNI.

-h, --help


Wyświetlenie komunikatu pomocy i zakończenie dzia/lania.

-t, --timeDNI


Wyświetlenie rekordów lastlog nie starszych niż zadana ilośćDNI.

-u, --user LOGIN|RANGE


Print the lastlog record of the specified user(s).

The users can be specified by a login name, a numerical user ID, or a RANGE of users. This RANGE of users can be specified with a min and max values (UID_MIN-UID_MAX), a max value (-UID_MAX), or a min value (UID_MIN-).

Jeżeli użytkownik nigdy się nie logował to zamiast portu i czasu logowania wyświetlany jest komunikat **Nigdy nie zalogowany** (użytkownik nigdy się nie logował).

Only the entries for the current users of the system will be displayed. Other entries may exist for users that were deleted previously.

UWAGI

Baza danych lastlog jest plikiem zawierajacym informacje o ostanim logowaniu każdego użytkowanika. Pliku tego nie powinno się okresowo kasować i zakłdać od nowa (rotacja). Plik ten jest plikiem z dziurami tak więc jego rozmiar jest zwykle znacznie mniejszy pokazywany przez polecenie "ls -l" (pokazują…ce że jest on dużych rozmiarów jeżeli masz w passwd użytkowaników z wysokimi wartościami UID). Możesz wyświetlić rzeczywisty rozmiar tego pliku używając polecenia "ls -s".

PLIKI

/var/log/lastlog


Baza danych ostatnich logowań użytkowników.

OSTRZEŻENIA

Duże luki w numeracji UID powodują…, Ĺźe program będzie pracował dłużej, nie wyświetlają…c wyników (np. jeżli w bazie lastlog nie ma wpis'ow dla o UID pomiedzy 170, a 800, to program będzie sprawiał wrażenie zawieszonego w trakcie przetwarzania wpisów dla użytkowaników o UID 171-799).

 


Index

NAZWA

SKŁADNIA

OPIS

OPCJE

UWAGI

PLIKI

OSTRZEŻENIA


This document was created by man2html, using the manual pages.
 
Linki sponsorowane

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych ZUI "ELPRO" stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny.